Facebook

rychlý kontakt: tel.: +420 566 520 350

Dokonalé technologie, ekologie, životnost, emoce
Český výrobek Definitivní řešení

Prohlášení o vlastnostech

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh EEA a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce nechal ověřit oznámeným subjektem, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. 

Co to znamená?

Jednoduše řečeno - naše výrobky jsme odvezli do zkušebny, kde byly působením mechanických sil podrobeny zkouškám na zatížení větrem, vodotěsnost, obsah nebezpečných látek, akustické vlastnosti, průvzdušnost atd. v rámci shody s evropskými normami. 

Na této stránce níže najdete Prohlášení o vlastnostech k jednotlivým typům našich výrobků. Dřevěná okna a balkónové dveře mají typové označení IV-68, IV-78 a IV-92, dřevohliníková okna DH78 a DH92 a dřevohliníkové vstupní dveře VDDH78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURODECK, s.r.o.
Závist 21 - Lavičky
Velké Meziříčí 594 01
  Telefon: 566 520 350
Fax: 566 520 556
E-mail:
info@eurodeck.cz