Facebook

rychlý kontakt: tel.: +420 566 520 350

Dokonalé technologie, ekologie, životnost, emoce
Český výrobek Definitivní řešení

Sklo

Dřevěná okna EURODECK jsou doplněna kvalitními skleněnými výplněmi

Zasklení pro naše okna dodáváme od nadnárodní firmy AGC Glass Europe - největšího výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Standardně osazujeme okna tabulemi kompletovanými do izolačních dvojskel či trojskel, která zajišťují zesílenou ochranu před chladem (na základě odrazu tepla budovy směrem dovnitř) nebo teplem (odrazem slunečních paprsků směrem ven). Obvykle se tak děje oběma směry, a tak toto sklo plně přispívá k lepšímu řízení energie a ochraně životního prostředí.

Izolační sklo tvoří tabule plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezena různě širokými meziskelními distančními rámečky. Rámeček z ohýbaného kompozitu plastu a nerezi je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Tato konstrukce izolačních skel je odolná jak proti mechanickému namáhání jako je tlak, nárazy větru, vibrace, tak i proti UV záření. 

Spojení skel je provedeno organickým trvale plastickým tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. 

Dutina mezi skly je vyplněna vysušeným vzduchem nebo vzácným plynem (argon, krypton) pro zvýšení tepelné izolace.

 

 

Znalosti AGC v oblasti izolačního zasklení a využíváni pokročilých technologií jsou zárukou dlouhé životnosti jejich izolačních dvojskel.

 

Do izolačních skel lze použít různé typy skel s různými vlastnostmi. Kombinací různé síly skla a šířky distančního rámečku, je možno docílit odlišných tepelně i hlukově izolačních vlastností dvojskla nebo trojskla.

Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla Ug. Čím nižší je jeho hodnota, tím větší tepelnou izolaci okno vykazuje. Dnešní standard se pohybuje v rozmezí Ug = 0,5 - 1,1 W/(m2K).

Standardní izolační dvojsklo - je složeno ze dvou tabulí skla oddělených distančnim rámečkem, který vytváří mezeru mezi skly vyplněnou suchým vzduchem. Nejpoužívanější šířka skla je 4 mm. 

Dalšího zlepšení tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel lze dosáhnout nahrazením suchého vzduchu v dutině plynem, který má nižší tepelnou vodivost a vyšší hustotu (omezení přenosu tepla prouděním).

Izolační sklo s pokovením - na povrch skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu, odrážející energii zpět do místnosti a zabraňující jejímu úniku. Pokud je meziskelní prostor vyplněn vysušeným vzduchem má dvojsklo hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 1,4 W/m2K. Pokud se meziskelní prostor vyplní plynem s nízkou tepelnou vodivostí (nejčastěji argon), dosáhneme skla se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K. Opakovaným nanesením pokovené vrstvy a použitím argonu v meziskelním prostoru se dosáhne součinitele prostupu tepla izolačního dvojskla Ug = 1,0 W/m2K.

Bezpečnostní sklo

Tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě zvláště odolné proti prasknutí. V případě rozbití se sklo rozpadne na malé tupé střepy, které nezpůsobí zranění. 

Kalená (tvrzená) skla ESG - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější proti zatížení větrem a tepelné námaze než běžné sklo stejné tloušťky. Při výrobě se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. Při rozbití dojde ke změně vnitřního napětí a vznikají malé neostré úlomky. Toto sklo se používá např. u velkých oken nebo balkónových dveří jako ochrana při rozbití především pro děti. 

Vrstvená (connex) skla VSG (Stratobel) - vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Tyto skla jsou používána především do objektů s vyšší potřebou ochrany majetku.Vzhledově si nijak neliší od běžného skla. Ochrana je zaručena polykarbonátovou (PVB) fólií, která je vkládána mezi dvě tabule skla. 

Protihluková skla

Hladina hluku požadovaná pro akustický komfort uvnitř budovy závisí na venkovnim prostředí, v němž se budova nachází. Projektanti by měli tuto skutečnost brát v úvahu. 

Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB), což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu je však možné zvýšit použitím skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením. 

Některé druhy zasklení, jako je vrstvené sklo s pryskyřicí nebo protihlukovou PVB fólií společně s některými specifickými typy izolačních skel, mají protihlukové vlastnosti významně vyšší.
Prvním krokem ke zvýšení úrovně zvukové neprůzvučnosti izolačního dvojskla je použití skleněných tabulí s různou tloušťkou a zajistit tak, že každá z nich může vyrovnat slabiny druhé tabule při dosažení kritické frekvence. 

Protipožární skla

Pyrobel – Pyrobelite: protipožární skla spojená dvěma nebo několika mezivrstvami, které v případě požáru expandují a vytvoří zábranu proti šíření požáru - změní se na tuhý, opakní a teplo pohlcující  protipožární štít. Počet mezivrstev zvyšuje požární odolnost zasklení.
Pyropane: tepelně tvrzené protipožární sklo

Protisluneční skla

Protisluneční skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru a snižují tak zátěž klimatizace, šetří energii a aktivně přispívají ke zlepšování životního prostředí. 

Používáme dva druhy protislunečních skel:

planibel - sklo probarvené ve hmotě v barvě, málo odráží a absorbuje

stopsol - sklo silně reflexní, tvrdě pokovené


 

Okna mohou být celistvá (obdélníkový rám s jedním souvislým sklem) nebo dělená na části (okenní tabule). 

 

OKENNÍ PŘÍČKY

Okenní příčky dokáží velmi proměnit vzhled okna a jejich použití může zcela změnit ráz domu. Uplatní se často u rekonstrukcí, kde chcete dodržet původní členění oken, ale i ve stylových stavbách.

  • meziskelní příčky - tvoří součást izolačního skla, jsou napevno uchyceny v distančním meziskelním rámečku

možná barevná provedení: bílá, zlatá, dřevupodobné provedení, příčky lakované libovolným odstínem dle palety RAL

dostupné šířky meziskelních mřížek: 8 mm, 18 mm, 26 mm, 45 mm

Upozornění: meziskelní okenní příčky zhoršují součinitel prostupu tepla oken

 

  

meziskelní příčka zlatá - detail                                        

 

 

meziskelní příčky - vzhled okna

 

  • nalepovací příčka - dřevěná lišta oboustranně nalepená na skle, příčky se nalepují na venkovní plochy skla – imitují dělení skleněné tabule

 

  

nalepovací příčka - detail

 

nalepovací příčka - vzhled okna

 

  • sklodělící příčka - dřevěná příčka součástí okenního křídla rozdělující sklo na samostatné části

 

  • příčka předokenní - dřevěná příčka odnímatelně připevněná na vnější straně křídla 

 

 

Dřevěné okno s předsazenými příčkami v rámečku 

 

 

Standardně osazujeme okna a dveře tabulemi kompletovanými do izolačních dvoj- a trojskel. 

Tyto tabule jsou skládány z čirých skel Planibel Clearlite. Na přání lze dodat skla širší, případně bezpečnostní nebo vyměnit čirá skla za skla barevná, matovaná, zrcadlová či dekorativní.

Čiré sklo je sice nejpoužívanější, pro větší soukromí lze však použít matované sklo (zvané také mléčné nebo saténové), pro barevné řešení je tu sklo tónované – sklo s barevným odstínem. 

Firma AGC nabízí 15 barevných odstínů:

foto:  AGC-Glass

 

Skla se dají rovněž zdobit gravírováním, pískováním nebo potiskem. 

Ornamentní skla

Pro zdobné účely se používají dekorativní vzorovaná skla. Firma AGC nabízí 16 druhů dekorativních skel v řadě Imagine. Jejich předností je, že jsou průsvitná, ale neprůhledná a zároveň příjemně doplní vzhled oken nebo dveří. Nejčastěji se používají skla čirá bez zabarvení, je ovšem možné je zabarvit do bronzového nebo žlutého odstínu. 

Zde malá ukázka typů dekorativních skel:

 

Můžete si vyzkoušet nakonfigurovat své sklo sami na tomto odkaze: http://www.yourglass.com/configurator/cz/cz/toolbox/configurator/main.html. 

 

 

EURODECK, s.r.o.
Závist 21 - Lavičky
Velké Meziříčí 594 01
  Telefon: 566 520 350
Fax: 566 520 556
E-mail:
info@eurodeck.cz